Krypgrund

En krypgrund bör ses över med jämna intervall

Har du en krypgrund? När var du senast och kontrollerade om det fanns påväxt av mögel eller annat som skulle kunna föranleda problem? Du kommer inte i håg, kanske aldrig ens funderat på frågan…

Kontakta Amagozon på direkten så gör vi en besiktning av din krypgrund!

Videon visar hur vi räddar en mögelskadad krypgrund. Vi sanerar och monterar TrygghetsVakten Pro-X