Tjänster

Fukt, lukt och mögelsanering Amagozon har mångårig erfarenhet av att utföra sanering av fukt, lukt och mögel i krypgrund och vind. Med hjälp av noggranna kontroller, beprövade metoder och vår egen expertis kan vi upptäcka problem på ett tidigt stadium. Därmed kan vi också sätta in de åtgärder som krävs innan skadorna blir alltför stora.

Bra ventilation där det behövs

Tack vare TrygghetsVakten, en av marknadens bästa produkter för avfuktning och sanering, kan vi installera bra ventilation där det behövs. Ganska ofta installerar vi även maskiner i förebyggande syfte för att säkra inomhusmiljön. På så vis kan du vara säker på att du slipper alla former av fukt, lukt och mögel både på lång och kort sikt.

Sanering av vind

TrygghetsVakten Vind

TrygghetsVakten Vind skyddar ditt vindsutrymme mot fukt, lukt och mögel. Det är en effektiv och energisnål maskin som har utvecklats enligt den senaste tekniken och forskningen. Fördelar med TrygghetsVakten Vind är låg ljudvolym, minimalt underhåll, lång livslängd och låg energiförbrukning. trygghetsvakten vind TrygghetsVakten Vind – mycket bra i trånga utrymmen

Sanering av krypgrund

TrygghetsVakten Pro-X Krypgrund

TrygghetsVakten Pro-X Krypgrund har i princip samma egenskaper som TrygghetsVakten Vind. Den är dessutom utrustad med en exakt styrfunktion, vilket gör att den endast tillför värme när det verkligen behövs. Något som leder till lägre energiförbrukning. En stor fördel med TrygghetsVakten Pro-X Krypgrund är att den kräver minimalt med underhåll. Den är även energisnål och nästintill ljudlös.

Trygghetsvakten vind krypgrund
TrygghetsVakten Pro-X Krypgrund är både energisnål och ljudlös.

TrygghetsVakten Sorptionsavfuktare

När det krävs extra snabb sänkning av fukthalten i en krypgrund kan en klassisk sorptionsavfuktare vara den bästa lösningen. Maskinen suger in och torkar all fuktig luft för att sedan blåsa ut den som torr luft.

Så funkar det

TrygghetsVakten Sorptionsavfuktare klarar att cirkulera luften i mycket trånga utrymmen. Att den drar något mer energi än exempelvis TrygghetsVakten Vind vägs upp av maskinens förmåga att sänka fukthalten snabbt och effektivt. Därmed är detta en metod som lämpar sig extra bra för icke uppvärmda utrymmen, som en källare eller en vind. Även i ett oisolerat garage, en traditionell torpargrund samt vid akut vattenskada kan en sorptionsavfuktare göra mycket stor nytta.

Sorptionsavfuktare vind krypgrund stenungsund tjörn orust
TrygghetsVakten Sorptionsavfuktare – effektiv i trånga utrymmen

När det krävs extra snabb sänkning av fukthalten i en krypgrund kan en klassisk sorptionsavfuktare vara den bästa lösningen. Maskinen suger in och torkar all fuktig luft för att sedan blåsa ut den som torr luft.

Så funkar det

TrygghetsVakten Sorptionsavfuktare klarar att cirkulera luften i mycket trånga utrymmen. Att den drar något mer energi än exempelvis TrygghetsVakten Vind vägs upp av maskinens förmåga att sänka fukthalten snabbt och effektivt. Därmed är detta en metod som lämpar sig extra bra för icke uppvärmda utrymmen, som en källare eller en vind. Även i ett oisolerat garage, en traditionell torpargrund samt vid akut vattenskada kan en sorptionsavfuktare göra mycket stor nytta.

TrygghetsVakten Pro-X

Fukt och mögel kan leda till dålig lukt. Då lukt sprider sig snabbt har du snart en hel fastighet som luktar illa. Fenomenet, som kallas luktsmitta, uppstår ofta i en krypgrund. Det går självklart att ersätta det skadade materialet, men i det här fallet rekommenderar vi att utrymmet undertrycksventileras.

I grunden handlar det om att tillåta så lite luft som möjligt att ta sig in, särskilt i utrymmen som nyttjas dagligen. Något som går att lösa med TrygghetsVakten Pro-X, som både minimerar risken för fukt och mögel samt för fysiska och materiella skador.

Ytterligare tekniker för sanering

Foggning

Vid luktsmitta kan möbler, mattor, väggar, gardiner och kläder få en obehaglig lukt som är svår att bli av med. Det viktiga är att åtgärda problemet så snabbt det bara går, samt att vidta förebyggande åtgärder om situationen kräver det. På Amagozon använder vi en teknik som kallas för foggning som är extra lämpad i utrymmen som inte går att sanera för hand.<

Så funkar det

Foggning görs med hjälp av en särskild rökmaskin som effektivt tar bort luftburna, illaluktande mögelsporer. Något som möjliggörs av en uppvärmd saneringsvätska som skickas ut i form av rök.

Ozonrengöring

Ozonrengöring, även kallat biokatalytisk sanering, är en teknik som dödar ytlig påväxt samtidigt som luftburna, illaluktande partiklar försvinner. Rent generellt är detta en teknik som används då det finns mögelpåväxt som går att ta bort genom att installera en TrygghetsVakten. Därmed använder vi ozonrengöring som en förebyggande åtgärd snarare än en långsiktig lösning.

Luftrening

På Amagozon är vi noga med att bara använda de bästa maskinerna som marknaden har att erbjuda.
Oavsett om det rör sig om luftrening i ett bostadshus, en butikslokal, på ett kontor, i en idrottshall eller en skola kommer inomhusluften garanterat att bli både friskare och fräschare.

Så funkar det

Luften renas med hjälp av ett naturligt luftfilter som eliminerar partiklar som damm, pollen, bakterier, kvalster, avgaser med mera. Det är ett enkelt sätt att minska problem med allergier.

Vid minsta tecken på fukt, lukt eller mögel – tveka inte att ta kontakt!