Fukt

En krypgrund bör vara konstruerad på ett sätt som gör att vare sig fukt eller väta får fäste. Tyvärr ser verkligheten lite annorlunda ut då både torpargrunder och krypgrunder ofta drabbas av omfattande problem med fukt. I de fall då avfuktningsprocessen påbörjas för sent blir det lättare för fukten att tränga in, vilket inte sällan leder till problem med mögel och obehaglig lukt. För att avhjälpa problem med fukt krävs det en snabb uttorkning av utrymmet med hjälp av ventilationhygrodynamisk avfuktning. Det är här som vi på Amagozon kommer in i bilden.

TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten är den enda avfuktaren på den svenska marknaden som enbart är anpassad för krypgrunder och torpargrunder. Avfuktaren är dessutom utvecklad på ett sätt som gör den mer eller mindre underhållsfri, vilket är en stor fördel, så klart.

TrygghetsVakten Pro-X är helt och hållet anpassad för att avfukta krypgrunder och torpargrunder

Vi minimerar risken för fuktskador

Har din krypgrund eller vind drabbats av fukt eller mögel minimeras risken för fuktskador med hjälp av TrygghetsVakten Pro-X. När du anlitar Amagozon undersöker vi det drabbade området noggrant. Vi bedömer vilken typ av avfuktare som är bäst lämpad samt om det finns behov av extraskydd. Det sistnämnda görs främst i förebyggande syfte. I de allra flesta fall är förebyggande åtgärder att föredra. Installation av TrygghetsVakten rekommenderas i synnerhet för äldre fastigheter, där såväl krypgrund som vind ofta är utsatta för yttre påverkan.

Så funkar det

Samtliga ”trygghetsvakter” är specifikt anpassade och utvecklade för att effektivt avfukta krypgrunder och vindar. Med en TrygghetsVakten Pro-X installerad skyddas det drabbade utrymmet från fukt, lukt och mögel på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Sorptionsavfuktare

TrygghetsVakten sorptionsavfuktare är särskilt lämpad för icke uppvärmda utrymmen som garage, källare och torpargrunder.

I samband med akut vattenskada rekommenderar vi att du snabbt ser till att få en så kallad sorptionsavfuktare installerad. En sorptionsavfuktare lämpar sig särskilt bra i icke uppvärmda utrymmen såsom garage, källare och torpargrunder. Anledningen är att den här avfuktare tränger in i skrymslen och vrår som annars är nästintill omöjliga att komma åt.

Så funkar det

Med hjälp av sorptionsavfuktaren sugs den fuktiga luften in i en roterande rotor. Rotorn är i sin tur försedd med ett fuktabsorberande medel, vilket gör det möjligt att fånga fukten som finns i luften i form av vattenmolekyler. Den fuktiga luften omvandlas därefter till torr luft som sedan återanvänds i det drabbade utrymmet. Efter hand som rotorn blir mättad med fukt behöver den torkas ut. Det görs med hjälp av varmluft som blåses in genom rotorn tills dess att vattenmolekylerna förångats. Utrymmet där avfuktningen sker frigörs och avfuktaren kan därefter blåsa ut den fuktiga luften.

Amagozon har lösningen

Som fastighetsägare kan det vara svårt att veta vilka åtgärder som är bäst lämpade när en skada uppstår. På Amagozon finns det såväl kunskap som erfarenhet och inte minst, rätt utrustning. Kontakta oss för en första, kostnadsfri kontroll där vi hittar den bästa lösningen för just din fastighet. Därefter skickas en offert som ska godkännas för att vi ska kunna åtgärda problemet. Vid minsta tecken på fukt, lukt eller mögel – tveka inte att kontakta oss!