Mögelsanering

Att mögel kan orsaka problem med luftvägarna känner de flesta av oss till. Att det kan leda till allergier och, i värsta fall, skador för livet är det dock få av oss som vet. Något som främst gäller mögelskador som fått ”härja fritt” under en längre period. En mögelsanering kan vara lösningen på problemet!

Mögel bör åtgärdas omedelbart

Det finns forskning som visar att mögelskador kan vara värre än vad man hittills har trott. Det om något är en god anledning till att överlåta hanteringen av mögelprover och saneringsmaskiner till en certifierad installatör. Det viktigt att snabbt anlita expertis i de fall då halterna av sporer misstänks vara för höga. I det fallet kan vi på Amagozon utföra noggranna mätningar och föreslå effektiva lösningar.

Ju tidigare man påbörjar mögelsanering desto bättre!

Oavsett om det gäller en privat bostad, en offentlig byggnad eller en kontorslokal bör mögelskador åtgärdas så snart de upptäckts.

Finns det människor som måste vistas i det drabbade utrymmet är det än viktigare att agera snabbt. Det ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium hitta lösningar som håller i längden.

mögelsanering stenungsund kungälv ale ljungskile tjörn orust
Med en mögelsanerare elimineras alla spår av fukt, lukt och mögel

Fuktskador leder ofta till mögel

Får du en fuktskada bör den analyseras omgående, inte minst för att förebygga eventuella uppkomster av rötsvamp. Alla typer av fuktskador ska torkas upp snarast möjligt och därefter bör konstruktionen hållas torr även på lång sikt.

TrygghetsVakten hindrar regenerering

TrygghetsVakten är oftast det bästa alternativet då den hindrar möglet från regenerering. Det innebär att det successivt dör ut av sig självt. Vid omfattande skador gör vi nästan alltid en mögelsanering, men det är också viktigt att ta reda på vilken typ av mögelsvampar det rör sig om. Detta är aspekter som tar hänsyn till i samband med den första, kostnadsfria kontrollen då vi också bedömer vilken typ av åtgärd som är bäst för det drabbade området.

mögelsanering vind krypgrund källare
Före och efter mögelsanering av vind

Tre olika tekniker för mögelsanering

Inför en mögelsanering är det viktigt att fundera på vilken saneringsteknik som kommer att ge bäst resultat i det drabbade utrymmet. På Amagozon använder vi oss främst av teknikerna blöt sanering, foggning och ozonbehandling. Detta är tre tekniker som snabbt och effektivt eliminerar såväl sporer som mögel och dålig lukt.

Blöt sanering

Här används en saneringsvätska som är särskilt anpassad för mögelsanering av vind och krypgrund.
Medlet appliceras och ett dygn senare genomförs en blekning med hjälp av en specifik accelerator. Det drabbade området bleks mer eller mindre beroende på typen av mögel och i samband med att det tränger i trä substratet.

Foggning

Vid foggning fylls det drabbade utrymmet med hjälp av en särskild rökmaskin vars rök effektivt tar död på alla mögelsvampar och bakterier. I samband med foggning är det extra viktigt att tänka på vår säkerhet, vilket innebär att vi alltid bär skyddsdräkt och är snabba på att utrymma omedelbart efter behandling.

Ozonbehandling vid mögelsanering

Ozongas används främst för att sanera mindre utrymmen som en husvagn, husbil eller personbil. Ozongasens egenskaper påverkar de luftmolekyler som luktar illa och eliminerar såväl dålig lukt som eventuella mögelsporer. På Amagozon använder vi ozonbehandling nästan uteslutande i förebyggande syfte, då utrymmet behöver förberedas för installation av TrygghetsVakten.

Vid minsta tecken på fukt, lukt eller mögel – tveka inte att kontakta oss!