Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

7 tips för en torrare källare

7 tips för en torrare källare Här följer några tips för att att du skall få en torrare källare: 1. Gräv upp runt huset. Behandla källarväggarna med kallasfalt. 2. Isolera från utsidan med cellplastskivor. 3. Gräv igen och återfyll med kapillärbrytande skikt som makadam. 4. Förbättra ventilationen. 5. Isolera källargolvet. 6. Golvet bör luftas undertill. 7. Inga träreglar

Kontrollera fukt i din källare

KONTROLLERA FUKT I DIN KÄLLARE Ta hjälp av vår checklista för att upptäcka om du har problem med fukt i källaren: 1. Unken lukt Att det luktar unket är ett vanligt tecken på att det är för fuktigt. Var också uppmärksam på vad besökare säger. Man vänjer sig vid lukter i sitt eget

Kontrollera din vind

Kontrollera din vind   Vintern är en kritisk period för vinden. När kylan på vinden möter den varma luften som stiger upp från bostaden bildas fukt. Misstänker du fuktproblem så är de lättare att upptäcka nu, på sommaren kan det vara svårare. Börja med att gå upp på vinden. Är det riktigt kallt

Krypgrundsavfuktning

KRYPGRUNDSAVFUKTNING Fukt i krypgrunden Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Det i sin tur ökar risken för

VAD ÄR EN MÖGELSANERING?

VAD ÄR EN MÖGELSANERING? En mögelsanering är oftast nödvändig när ett mögelangrepp utvecklats så långt att möglet är synligt eller luktar. Turordning vid mögelsanering Säkerställa att den inträffade skadan inte upprepas. Sedan skall allt skadat material saneras. I vissa fall behöver skadat material bytas ut helt.   Mögelsanering vind eller krypgrund De vanligaste platserna i

Avfuktningsteknik och avfuktningstekniska lösningar

För uppnående av bästa möjliga resultat med olika typer av avfuktare är det viktigt att ha nödvändiga kunskaper inom avfuktningsteknik. Utan projektering, förberedelse- och utredningsarbete, är det lätt att missa någon viktig detalj i det operativa avfuktningstekniska arbetet. Sondering måste initialt göras genom inhämtande av kunskap samt fakta kring objektet. Vilken

Avfuktning på vind

Det finns flera platser i ens bostad där fukten kan vara ett problem. Krypgrunden i fastigheten är en vanlig plats för fuktrelaterade problem. Men faktum är att det är faktiskt vinden som löper den största risken att drabbas av dessa problem som till exempel mögel och röta, åtminstone under den

Avfuktning för bättre inomhusmiljö

Avfuktning för bättre inomhusmiljö Man kanske främst tänker på avfuktning och avfuktare när det kommer till olika slags problem i bostaden eller fastigheten. Det kan till exempel handla om fukt-, vatten- och mögelskador. Sådana kostnader orsakar ofta materialförstörelse och stora kostnader samtidigt som det är dåligt för hälsan för de människor

Förebygg fuktskador!

Hur kan man förebygga fuktskador? Alla som äger en fastighet fruktar att råka ut för fuktskador, bor du i en ort som ligger nära vatten som tex Stenungsund, Uddevalla eller Vänersborg så vet du hur vädret och den fuktiga luften från vattnet påverkar din fastighet! Om du drabbas av fuktskador medför det ofta

Mögel kan ge skador för livet!

Se upp med mögel! Enligt nya rapporter så kan mögel ge dig skador för livet. Detta sammanfattas i en rapport från Umeå universitet där man konstaterat att närmare hälften av alla som blivit sjuka av mögel fortfarande känner av 7 år efter sitt insjuknande. Man menar att detta stödjer teorin om