Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

7 tips för en torrare källare

7 tips för en torrare källare

Här följer några tips för att att du skall få en torrare källare:

1. Gräv upp runt huset. Behandla källarväggarna med kallasfalt.
2. Isolera från utsidan med cellplastskivor.
3. Gräv igen och återfyll med kapillärbrytande skikt som makadam.
4. Förbättra ventilationen.
5. Isolera källargolvet.
6. Golvet bör luftas undertill.
7. Inga träreglar får byggas in som kan komma i kontakt med fuktiga ytor.