Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Avfuktning för bättre inomhusmiljö

Avfuktning för bättre inomhusmiljö

Man kanske främst tänker på avfuktning och avfuktare när det kommer till olika slags problem i bostaden eller fastigheten. Det kan till exempel handla om fukt-, vatten- och mögelskador. Sådana kostnader orsakar ofta materialförstörelse och stora kostnader samtidigt som det är dåligt för hälsan för de människor som bor där. Om liknande problem uppstår är det viktigt att så fort som möjligt sätta in åtgärder i form av avfuktare för att försöka få bukt med problemen.

Varför ska man använda avfuktning för bättre inomhusmiljö?

Olika aktiviteter inomhus i en bostad bidrar tillsammans med tät isolering att kondens uppstår på olika slags ytor som till exempel tapeter. Detta kan leda till att fukt- och mögelskador och angrepp från kvalster uppstår i bostaden, vilket varken är roligt, billigt eller hälsosamt.

 

Med hjälp av en avfuktare som installerats i hemmet kan den oönskade fukten i inomhusluften reduceras och hjälper till att hålla fuktbalansen på en bra nivå. Ett bra inomhusklimat bör innehålla ett visst mått av fuktighet i luften men det kan ganska enkelt tyvärr bli för mycket fuktighet i inomhusmiljön. Den fuktiga luften sugs in i avfuktaren och kondenseras i förångare. Den eventuellt överflödiga fukten leds antingen till avloppet eller kondensbehållaren. Avfuktaren för sedan den torra och uppvärmda luften in i bostaden igen.

Avfuktning bidrar till en bättre hälsa

Det finns flera orsaker till varför man bör använda sig av avfuktning för bättre inomhusmiljö i sitt hem, speciellt hälsomässiga sådana. En avfuktare kan till exempel rensa luften från damm och pollen. Dammkvalster trivs nämligen väldigt bra i fuktig miljö och kan orsaka allergier hos människor som utsätts för det.

 

I till exempel en källare eller en vind i en bostad kan det bli väldigt hög luftfuktighet, vilket kan leda till att giftiga mögelsvampar kan få fäste. Dessa kan orsaka astma, utslag, infektioner och irritationer i slemhinnor hos människor. Även mögel kan leda till olika slags problem hos människor som till exempel allergier, yrsel och trötthet. Viss forskning har även påvisat en koppling mellan mögel och olika allvarliga sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom.

Många olika användningsområden

Förutom att få bukt med problem som fukt-, vatten- och mögelskador som beskrivits ovan, har avfuktare fler användningsområden. Bland annat används avfuktning för en bättre inomhusmiljö där man får hjälp med att hålla fuktbalansen i luften på en bra och gynnsam nivå.

Vindar, källare och krypgrunder

Vindar och krypgrunder är vanligt förekommande när det kommer till fukt-, mögel- och vattenskador men också när det gäller dålig lukt. En avfuktare på dessa platser kan därför förebygga risken för dessa skador. Att hålla källaren lagom torr kommer också göra att bostaden är välmående.

I sommarstugor, garage och fordon

Eftersom det är billigare att avfukta än att värma upp luften, kan en avfuktare hjälpa till med detta. Man kan sänka temperaturen i sommarstugan eller i ett garage under vintern och istället avfukta luften. En avfuktare kan också vara utmärkt i olika typer av fordon som husvagnar, husbilar och båtar under till exempel vinterförvaringen.

Utrymmen som badrum och tvättstugor

I ett badrum blir det ofta kondens och fukt i samband med till exempel bad och dusch. Därför passar en avfuktare utmärkt för dessa sortens utrymmen. Med en avfuktare i tvättstugan kommer också tvätten att torka snabbare eftersom den suger upp fukten och blåser ut torr luft.

Övrig boendemiljö

Oavsett var man placerar avfuktaren minskar dels risken med olika typer av problem och skador i bostaden, och dels ger den en fräsch, behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Den hjälper också till att ta bort dålig lukt som kan komma av fukten och passar därför också bra vid till exempel matlagning.