Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Avfuktning på vind

Det finns flera platser i ens bostad där fukten kan vara ett problem. Krypgrunden i fastigheten är en vanlig plats för fuktrelaterade problem. Men faktum är att det är faktiskt vinden som löper den största risken att drabbas av dessa problem som till exempel mögel och röta, åtminstone under den kallare årstiden i vårt avlånga land. Det finns siffror från Boverket som tyder på att cirka 300 000 olika byggnader i landet har fukt- eller mögelrelaterade problem som kan härledas till vinden. Av dessa är cirka 84 procent kallvindar med självdragsventilation.

Vad beror fuktrelaterade problem på vinden på?

Det finns många olika möjliga orsaker till fukt- och mögelrelaterade problem på vinden och som gör att man är i behov av avfuktning på vinden:

 

  • Ibland kommer varm och fuktig luft upp från den egna bostaden upp på vinden där luften istället kyls av och kondenserar och därmed också höjer den relativa luftfuktigheten.
  • Inbyggd byggfukt.
  • Om man byter värmekälla eller system. Detta beror på att det då sker en förändring i lufttrycket i bostaden.
  • Tilläggsisolering kan leda till problem eftersom vinden blir kallare, vilket i sin tur gör att fukten enklare kondenserar.
  • Ventilationen kan också vara en faktor som leder till fuktrelaterade problem på vinden. Själva behovet varierar givetvis från mellan olika vindar och även över hela året beroende på klimat. Det är inte heller bra att ventilera en vind för mycket.

 

Just ventilationen är en stor och bidragande faktor till problematiken kring fukt och mögel på vinden. Främst uteluftsventilationen är en stor orsak till de skador som kan uppkomma på vinden och beror på vårt fuktigare och varmare klimat i Sverige. Bland annat kan den fuktiga luften under sommaren göra att mögel får fäste. Detta gäller speciellt när bostaden ligger i skugga vilket gör att värmen från solen inte kan värma yttertaket och vinden lika mycket som när bostaden inte befinner sig i skugga.

 

Att man får problem med fukt på vinden kan också bero på när yttertemperaturen på yttertaket sjunker eftersom nedkylningen och luftfuktigheten kan göra att kondens bildas på takets insida. En tredje faktor kan vara att det till exempel blåser in snö i ventilationen och vinden under vintern som sedan töar och kan då leda till en fukt- eller vattenskada.

Hur avfuktning på vind kan gå till

Om du har upptäckt fukt på din vind bör du omgående åtgärda detta och ordna med avfuktning på vinden. På dagens marknad finns det också flera olika alternativ på hur avfuktning på vinden kan gå till. Det finns också flera olika energisnåla alternativ att välja mellan.

 

Så kallade kondensavfuktare, som är förekommande på andra platser i bostaden, fungerar inte bra som avfuktning på vinden eftersom det är för kallt. Avfuktaren riskerar att frysa sönder och kommer då inte heller hjälpa till mot fukt- och mögelproblematiken på vinden på ett särskilt effektivt sätt.

 

Därför finns speciella vindsavfuktare, som också ibland kallas för sorptionsavfuktare och/eller krypgrundsavfuktare. Dessa klarar av de stora påfrestningar som blir av det fuktiga och kalla utrymmet på en vind. Det är därför viktigt att man väljer rätt avfuktare för avfuktning på vind. Dessa arbetar både utan kompressor och köldmedia, utan absorberar istället fukten i ett sorptionsblock- eller hjul som består av kiselgel.

 

Vilken avfuktare man ska välja beror också på hur vinden faktiskt mår och även hur stor den är. Har vinden synliga skador av fukt och/eller mögel, dålig lukt eller finns inga synliga skador alls? Detta är en viktig fråga man bör ställa sig innan man köper en vindsavfuktare för att avfukta sin vind och åtgärda de problem som redan finns eller inom kort kommer att kunna uppstå.