Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Förebygg fuktskador!

Hur kan man förebygga fuktskador?

Alla som äger en fastighet fruktar att råka ut för fuktskador, bor du i en ort som ligger nära vatten som tex Stenungsund, Uddevalla eller Vänersborg så vet du hur vädret och den fuktiga luften från vattnet påverkar din fastighet! Om du drabbas av fuktskador medför det ofta stora kostnader med omfattande renoveringar och ibland stora ombyggnationer.

Är du orolig och vill ligga ett steg före så skall du få några tips av oss!

Taket

Taket på din fastighet är ditt översta skydd mot regn, väta och fukt. Om du skulle få ett läckage i taket så kan det sprida sig genom väggar i hela huset om du har otur!

  • Kontrollera ytskiktet på taket regelbundet, se efter lösa takpannor.
  • Rensa från mossa och alger.
  • Gör rent hängrännor och se till att stuprännorna inte är täta.
  • Se till att avrinningen leds bort från huset

Källaren

Din källare om du har en är alltid utsatt för fukt eftersom den ligger under marken och att jord och  lera alltid innehåller vatten om än i olika mängd.

  • Kontrollera att din husgrund/källare har tillräcklig dränering och att avrinningen fungerar.
  • Se till att golvet i din källare är isolerat och gärna med en luftspalt.
  • Om det finns träreglar i källaren skall dom vara separerade från fuktiga ytor med t ex byggplast.

Badrummet

Alla badrum är problemområden när det gäller fuktskador, detta är dock inte speciellt förvånande! Det är extra viktigt att ha koll på ytskiktet i badrummet, se efter sprickor i klinker fogar och klinkersplattor. Har du våtrumsmatta  se efter släpp i skarvar.

  • Kontrollera att frånluften fungerar som den ska.
  • Rengör golvbrunnar regelbundet.
  • Har du tvättmaskin i badrummet, kontrollera så att den inte läcker.