Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Kontrollera din vind

Kontrollera din vind

 

Vintern är en kritisk period för vinden. När kylan på vinden möter den varma luften som stiger upp från bostaden bildas fukt. Misstänker du fuktproblem så är de lättare att upptäcka nu, på sommaren kan det vara svårare.

Börja med att gå upp på vinden. Är det riktigt kallt ute blir det frost på vindens innertak vilket gör att fukt tillförs vinden. Titta därför efter uppenbart mögel. Det kan vara svårt, men ser du rikligt med svarta små prickar eller vitt ludd har du troligen mögel. Men det behöver inte ha gått så långt, titta efter missfärgningar också, de kan vara tecken på fuktproblem som går att åtgärda vid tidig upptäckt.

Har du fuktproblem bör du åtgärda det så fort som möjligt för att begränsa skadeutbredningen. Omfattande fuktproblem kan i värsta fall leda till rötskador vilket är dyrt att åtgärda.

Vad kan du då göra för att förebygga fuktproblem? En hel del. Fukt kan bero på många saker, exempelvis läckage utifrån, kontrollera därför att det är tätt runt takets genomföringar, så som skorstenen. Vidare bör ventilationen i bostaden kontrolleras för att minska fukttillskottet från bostaden till vinden. Den kan ha fungerat bra förr i tiden då det kanske bodde ett äldre par i huset, men är ni en barnfamilj som duschar och tvättar oftare så tillför ni mer fukt till bostaden och således vinden. Desto fler som bor i bostaden ju högre krav ställs på en väl fungerande ventilation.

– Framförallt bör du fokusera på att den varma luften inte når vinden från första början. Täta därför genomföringar upp till vinden, och likaså vindsluckan som kan ha riktigt gamla tätningslister som gjort sitt. Har du infällda spottar i badrummet under vinden, är det bra att kolla så det är tätt runt dessa. Om avluftningen för avloppet avslutas uppe på vinden, har den en vacuumventil som riskerar att frysa fast. Kontrollera därför regelbundet dess funktion.