Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Krypgrundsavfuktning

KRYPGRUNDSAVFUKTNING

Fukt i krypgrunden

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Det i sin tur ökar risken för allergi och astma hos barn.
Det förekommer huskonstruktioner med krypgrunder som är oventilerade, inneluftsventilerade eller uteluftsventilerade. Den senare typen av krypgrund, dvs den uteluftsventilerade är ofta extremt känslig för fukt.

Så uppstår fukt i krypgrunden

   Att fuktpåkänningen blir så stor på en krypgrund att det till slut blir ett problem kan bero på en eller flera orsaker:

•  När varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler eller sprickbildningar kyls den ner vilket gör att luftfuktigheten ökar. I extrema fall bildas kondens och vattendroppar

som blir hängande i undertaket.

•  Tillskott av fukt genom avdunstning från krypgrundens markyta.

•  Fukt kommer in från omgivningen genom grundmuren och otätheter i grundkonstruktionen.

•  Vatten som tränger in i krypgrunden genom grundmuren från marken runt omkring.

 

Vilken typ av avfuktare bör du ha i din krypgrund?

Temperaturen i krypgrunden varierar mellan 4 och 15 oC under året och den relativa luftfuktigheten bör ligga på 65-70 %. Diagrammet visar vilken typ av avfuktare som fungerar bäst i olika klimat. Eftersom klimatet för en krypgrund ligger i det röda fältet under alla årstider är adsorptionsavfuktare den överlägsna tekniken för krypgrundsavfuktning. Kylavfuktare är en överlägsen teknik vid varmare temperaturer men fungerar dåligt eller inte alls för klimatet i en krypgrund.

 

Hur man löser problemet med hjälp av rätt typ av avfuktare installerad i krypgrunden

Led bort vatten från stuprör och liknande som mynnar intill grundmuren.
Täck markytan i krypgrunden med en plastfolie för att förhindra fuktavdunstning.
Sätt igen och täta alla ventiler och sprickor i krypgrunden så att ingen utomhusluft tränger in.
Installera permanent en krypgrundsavfuktare som håller luftfuktigheten så låg i krypgrunden att tillväxt av mögel, svamp eller dylikt förhindras.