Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Mögel kan ge skador för livet!

Se upp med mögel!

Enligt nya rapporter så kan mögel ge dig skador för livet. Detta sammanfattas i en rapport från Umeå universitet där man konstaterat att närmare hälften av alla som blivit sjuka av mögel fortfarande känner av 7 år efter sitt insjuknande. Man menar att detta stödjer teorin om att mögel kan ge livs långa skador.

I undersökningen som gjordes mellan vid Universitetssjukhuset  i Norrland mellan åren 1986-1989 och omfattade 189 människor. Samtliga personer hade varit utsatta för dålig inomhusmiljö pga fuktskador och bristfällig ventilation. Det som var förbryllande för forskarna var att nio av tio var kvinnor. Man kunde även konstatera att de flesta av de insjuknande tyvärr inte sökt vård förrän efter flera år och detta minskade drastiskt möjligheterna att bli återställd!

Vanliga symtom på om du är utsatt för mögel är:

  • Torr hud
  • Sveda i bröstet
  • Rinnande ögon
  • Huvudvärk
  • Långvariga förkylningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Uttorkade slemmhinnor