Rotavdrag

Rotavdraget minskar kostnaden för din sanering!

Alla som är ägare till en bostad, helt eller delvis, har rätt att utnyttja rotavdrag. Rotavdraget är 30 procent på arbetskostnaden. Har du till exempel en kostnad för mögelsanering i din villa där arbetskostnaden uppgår till 25 000 kronor får du således ett avdrag på 7 500 kronor.

Besiktning av krypgrund Amagozon

ROT och RUT sammanräknas!

Rotavdraget räknas ihop med rutavdraget och får, som högst, vara 75 000 kronor per person/år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per person/år. Om du är berättigad av rotavdraget eller inte hänger samman med hur mycket skatt du har betalat in under det aktuella kalenderåret och vilka andra avdrag du eventuellt ha gjort, till exempel ”skattereduktion för grön teknik” eller annat.

ROT, i rotavdrag, står ju för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och det är i dessa sammanhang som ROT-avdraget är tillämpligt. ROT-avdrag är således inte applicerbart när det gäller nybyggnation.

Kontakta oss på Amagozon, så berättar vi mer