Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

VAD ÄR OZON?


Ozon (O3) är en laddad form av syre (O2) som finns i luften. Naturen har själv producerat ozon naturligt i fler miljoner år. På marknivå fungerar ozon (O3) som ett naturligt rengöringsmedel som håller luften fräsch i fri från mikroorganismer.
I den övre atmosfären fungerar ozon som ett skyddande skikt som skyddar jorden mot skadliga UV strålar. Livet på jorden som vi känner till det skulle inte kunna existera utan ozon (O3). Den tredje syreatomen är instabil och bryter iväg från de övriga 2 syreatomerna för att kunna reagera med föroreningen som oxideras vid kontakt.

HUR MYCKET OZON BEHÖVS FÖR ATT FÅ BORT LUKT & MÖGEL


Varje utrymme och lukt är unik, det är därför svårt att säga hur mycket ozon som behövs för att få bort lukten.
Det beror framförallt få hur länge lukten har funnits i utrymmet, om lukten funnits där länge sitter den sannorlikt mer inträngd och kräver därmed längre behandlingstid.
Exempelvis om du röker i bilen på kvällen, då bör 15-20 minuter räcka för att ta bort lukten dagen efter.
Om något har rökt i ett utrymme under 20-30 års tid, då krävs upp till 48 timmar behandling för att bli kvitt lukten.


VARFÖR ÄR OZON BRA FÖR LUKTBORTTAGNING?


Ozon är mycket effektivt eftersom sipprar in i springor och vrår där källan till lukten eller möglet oftast finns. Ozonet oxiderar samtliga lukter och mögel som det kommer i kontakt med, oavsett om det är i luften, på något poröst material eller någon yta. Lukter inkluderar lukt från cigarettrök, unken lukt, urinlukt, mögel, mögelsporer och många fler typer av dåliga lukter. Ozonet följer samma väg som föroreningen, även in i tyger och porösa material och tar därmed bort föroreningen permanent. Till skillnad från många andra rengöringsmedel så lämnar ozon inga rester efter sig.

HUR SKAPAS OZONET?


Airozon använder el för att generera koronaurladdningar, samma metod som naturen själv använder vid åskväder. Denna teknik använder en ström som leds till våra syreplattor som sedan ger upphov till urladdningarna. Dessa urladdningar sönderdelar syremolekylen (O2), vilket gör det möjligt för den fristående syreatomen (O1), att fasta sig vid en annan vanlig syremolekyl (O2) som inte blivit sönderdelad vilket skapar ozon (O3).


VARFÖR INTE EN VANLIG LUFTRENARE?


En luftrenare renar luften från partiklar som passerar genom den. Det begränsar dock kapacitet och luftrenaren måste vara på hela tiden då den inte angripa källan till problemet. Ozon däremot sprids i hela utrymmet och tar aktivt bort lukten och möglet vid sin källa. Därför räcker i regel några timmar behandling med våra produkter för att permanent få bort föroreningars.HUR PRODUCERAS OZON I NATUREN?


Ozon skapas av blixtnedslag under åskväder genom att sönderdela syremolekylen (O2), vilket gör det möjligt för den fristående syreatomen (O1), att fasta sig vid en annan vanlig syremolekyl (O2) som inte blivit sönderdelad vilket skapar ozon (O3). Processen benämns som koronaurladdning och bidrar ofta till den fräscha och rena lukten i luften som är karaktäristiskt för åskväder. Ozon (O3) skapas även av ultravioletta strålar från solen som träffar jorden och dess atmosfär.