Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Trygghetsvakten PRO

Krypgrundsavfuktare TrygghetsVakten Pro

TrygghetsVakten Pro är en serie avfuktare som ger en frisk och sund innemiljö!. De är lite mer avancerade än våra standardmodeller. TrygghetsVakten Pro är i första hand  avsedda att installeras av utbildade installatörer.
Genom att tillföra forcerad och kontrollerad ventilation till din vanliga krypgrundsinstallation råder man bot på mögelgifter, luktsmitta, radon och extremt fuktiga grunder. TrygghetsVakten Pro finns idag i tre olika utföranden.

TrygghetsVakten Pro är en serie avfuktare som är mycket högpresterande gällande fukt, lukt, radon samt energieffektivitet. Dom är i första hand lämpliga att installera av utbildade installatörer.
När inte TrygghetsVakten krypgrund räcker riktigt hela vägen fram löser vår pro serie  fuktproblemet galant. Genom att tillföra forcerad- och kontrollerad ventilation till din vanliga krypgrundsinstallation råder man bot på luktsmitta, radon och extremt fuktiga grunder.

TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X kombinerar ett lägre tryck i grunden med hög uttorkningskapacitet, kraftig ventilation och en låg energiförbrukning. Därför ett självklart val för krypgrunder med mycket fukt, radon och mikrobiella, toxiska emmissioner eller lukt.