Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Trygghetsvakten Vind

Avfuktaren TrygghetsVakten Vind

  • Låg energiförbrukning
  • Minimalt underhåll
  • Nöjd kund garanti
  • Tyst
  • Driftsäker
  • 7 års garanti

TrygghetsVakten Vind är en miljövänlig vindsavfuktare baserad på kontrollerad ventilation som skyddar vinden från fukt, lukt, mögel samt röta.
Avfuktaren är byggd med hjälp av modern teknik med ett minimalt krav på underhåll, en extremt låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet.

TrygghetsVakten Vind är ett intelligent system för avfuktning, baserat på hygrodynamisk ventilation, som håller vindsutrymmet torrt och förhindrar därmed fuktskador. Systemet består av en datorstyrd fläkt samt en oberoende, behovsstyrd avfuktning via värme.

Genom att jämföra klimatet på vinden med utomhusklimatet ventileras vinden enbart när det är uttorkande. Räcker inte detta för att skapa en säker miljö kommer värmekällan att höja temperaturen något för att på så sätt hindra fukten från att få fäste.

Det krävs ingen specialkunskap för att hantera anläggningen när den är i drift. Systemet är långtidsstabilt och kräver minimalt med underhåll. Energiförbrukningen brukar ligga på ett par 100 kwh per år vilket gör det till en extremt energisnål lösning, 3-4 kWh/m2/år.

Genom att utrusta vinden med TrygghetsVakten Vind skyddar du huset och din familj från framtida fuktrelaterade problem såsom röta och mögel.

TrygghetsVaktens vindsavfuktare saluförs som två olika paket. Ett startpaket, TrygghetsVakten Vind Start med enbart ventilation samt ett komplett paket med både värme och ventilation, TrygghetsVakten Vind Classic.

Trygghetsvakten Vind Start lämpligt för icke mögelangripna vindar som vid nyproduktion av hus, byte av uppvärmning eller tillläggsisolering.

Finns det redan ett mikrobiellt angrepp eller vill man vara helt säker för olika extrema vädersituationer som kan uppstå då och då i vårt klimat krävs det en Trygghetsvakten Vind Classic som är vår storsäljare.

Genom att arbeta med sina två separata avfuktande system ger TrygghetsVakten Vind Classic också dubbel driftsäkerhet vilket värdesätts av de som förvaltar kommersiella fastigheter.