Månstensvägen 7, Myggenäs
0709 - 49 15 36
Mån-Fre: 07:00 - 16:00

Ventilation

Byta luft!

Med ventilation menar vi att byta ut “gammal” luft mot ny, frisk luft för att skapa ett bra inneklimat och ventilera bort föroreningar som exempelvis fukt eller matos.
Det finns många sätt att byta luft i en byggnad. I bostadshus är ventilationskraven låga och därför blir alltid fönstervädring ett naturligt komplement under den varma säsongen. Problemet blir hur vi skall ventilera under den kalla säsongen utan att öka energianvändningen.

Äldre hus ventileras ofta genom självdragsventilation som bygger på drivkraften på grund av densitetsskillnaden på luften inne och ute. Denna drivkraft varierar alltså med temperaturskillnaden ute och inne, vilket medför att även ventilationsluftflödet varierar. Enkelt förklarat betyder det att kall luft vandrar in mot den varma byggnaden. Luften värms och stiger uppåt och försvinner genom otätheter. Om det inte är någon större temperaturskillnad mellan inne och ute, står luften stilla och man har ingen ventilation inne i bostaden eller lokalen. Självdragssystem kräver speciella förutsättningar för att fungera, förutsättningar som ofta inte finns i moderna byggnader. Därför används numera mer eller mindre avancerade tekniska system som alla bygger på fläktar.

 

Vi kan hjälpa Er med alla typer av ventilation för er fastighet!!